{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

X 首購現折$100 | 消費滿$800免運(限台灣) | 滿$2000現折$200

 

林果公益計畫

 

2022年《青年紳士鞋獎助計畫》

 

2022年《亞東醫院防疫專用基金捐贈》

 

2022年《弱勢青年贈鞋計畫》

 

2022年綠綠發芽希望工坊拖鞋贊助

 

2022年林果禮物節 | 點亮孩子的聖誕節